7909 лица се провериле во избирачкиот список

Заклучно 28.08.2021 до 21:00 часот вкупно 7909 лица се провериле во избирачкиот список, поднесени се вкупно 17 барања за запишување во избирачкиот список, 12 барање за бришење на податоците од избирачкиот список и 8 барања за измена на податоците во избирачкиот список.

Исто така, до Државната изборна комисија, на е-маил адресата [email protected] се поднесени вкупно 23 барања.