Импресум

Издавач:

Брианион

Адреса:

ул. Балзакова 30/83, 1000, Скопје

Контакт:

[email protected]

Главен и одговорен уредник: ([email protected])

Јовица Пауноски

Редакција:

Раде Стевановски

Димитар Мушовски

Стеве Николовски

Никола Мушовски

Фото:

Мики Талески

Забелешка:

Ставовите изразени во рубриката КОЛУМНИ се лични ставови на авторот на колумната и не ги одразуваат ставовите на членовите на редакцијата на 4NEWS.mk