Импресум

Главен и одговорен уредник: ([email protected])

Јовица Пауноски

Редакција: ([email protected])

Раде Стевановски

Димитар Мушовски

Стеве Николовски

Никола Мушовски

Фото:

Мики Талески

Издавач:

Брианион