Импресум

Издавач:

Brianion Media Group

Адреса:

ул. Балзакова 30/83, 1000, Скопје

Контакт:

[email protected]

Главен и одговорен уредник: ([email protected])

Јовица Пауноски

Редакција:

Радмила Тасевска

Фросина Маневска

Мартин Николовски

Кристина П. Наловски

Менаџер на друштвени мрежи и графика:

Раде Стевановски

Фото:

Денис Дуковски

Забелешка:

Ставовите изразени во рубриката КОЛУМНИ се лични ставови на авторот на колумната и не ги одразуваат ставовите на членовите на редакцијата на 4NEWS.mk