Тема: албанска азбука

22 Ноември – Денот на aлбанската азбука, честитки од државниот врв и лидерите на политичките партии

Битолскиот конгрес за создавање на една, единствена азбука на албанскиот јазик се одржа во периодот од 14 до 22 ноември во Битола...