Тема: храна

Кога на бебето може да му дадете малку поцврста храна?

Бебињата на возраст од четири до шест месеци се подготвени за поцврста мека храна, секако секое бебе е различно, но постојат показатели...