Тема: работник

Платите на директорите во САД се дури 299 пати повисоки од оние на работниците

Во 2020 година се зголеми јазот меѓу платите на извршните директори во американските компании и просечната заработка на вработените.