Тема: терен

Теренската вакцинација денеска во овие населени места

Теренската вакцинација денеска ќе се одвива во следните населени места:  Тетово – Брвеница, Д.Седларце, Пирок, Раковец 

Еве каде денес се одвива теренската вакцинација

Теренската вакцинација денеска ќе се одвива во следните населени места:  Тетово – Боговиње, Ново Село, Селца, Кече 

Важна вест: Теренската вакцинација се одвива на овие места

Теренската вакцинација за сабота 24.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:  Тетово – Речица, Г.Речица,М.Речица, Калник, Чифлик 

Теренската вакцинација денеска се одвива во овие населени места

Теренската вакцинација денеска ќе се одвива во следните населени места: Тетово – Шипковица, Вешала, Бродец, Лисец, Гајре, Бозовце

Теренската вакцинација се одвива во овие населени места

Теренската вакцинација денеска се одвива во следните населени места:  Тетово – Селце, Вејце, Лавце  Гостивар –...

Во овие населени места денеска ќе има теренска вакцинација

Теренската вакцинација денеска ќе се одвива во следните населени места:  Делчево – Саса1, Саса2  Ресен –...