Тема: зет

Итно барам зет за да се спасам од ќерката – очајна мајка со оглас

На нашите простори после извесно време женското дете доколку не најде сопруг добива епитет „стара мома“. Така девојките со...