„За да останат младите во државата, треба да им се понудат европски услови за живот овде“

За да останат младите во државата, треба да им се понудат европски услови за живот овде, со стабилни и добро платени работни места и можности за напредување. Со оваа цел е меморандумот за соработка помеѓу Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони и Универзитетот „Гоце Делчев“.

Технолошко-индустриски развојни зони главно имаат потреба од кадар од техничките факултети, а Универзитетот ќе се залага за полесен пристап до работните места, но и реално вреднување на трудот и знаењето на сегашните студенти.

Со компаниите во ТИР- зоните ќе се разговара за нивна поголема отвореност прво за практична работа и стекнување вештини на студентите, а потоа и нивно вработување и можности за кариерен развој.