Тема: имунизација

Теренската вакцинација денеска во овие населени места

Теренската вакцинација денеска ќе се одвива во следните населени места:  Тетово – Брвеница, Д.Седларце, Пирок, Раковец 

Еве каде денес се одвива теренската вакцинација

Теренската вакцинација денеска ќе се одвива во следните населени места:  Тетово – Боговиње, Ново Село, Селца, Кече